ALZA LA GAMBA MARIZA

Jaz pa ti pa – idana marela, (ter)
jaz pa ti pa – idan parozol!
Mi e ti co’ l’ombrelin de seda, (ter)
mi e ti co’ l’ombrelm de sol!
Alza la gamba Mariza mostrime la propusniza .
se la xe timbrada.
mandila a Nova Goriza.